Kapēc ir nepieciešāms datorprogrammu audits?

Datorprogrammu audits ir nepieciešams lai uzņēmuma vai organizācijas vadība gūtu priekšstatu par datorprogrammu stāvokli uzņēmumā , kā arī izsargāties no for nelicenzētu datorprogrammu lietošanas un svarīgi datu noplūdes uz ārpusi. Datorprogrammu auditu var veidot daļu no Informācijas Sistēmu audita, gan arī atsevišķi.
IT drošības eksperti<p cheap oakleys class=”wp-caption-text”>IT drošības eksperti

Ko iegūs uzņēmums Datorprogrammu audita rezultātā

Audita rezultātā Jūsu cheap jerseys uzņēmums vai iestāde iegūs hockey jerseys oficiālu un pareizu priekšstatu par  uzņēmumā izmantojamām datorprogrammām un to legalitāti, kā arī varēsiet patstāvīgi ar UNDP IT Centra speciālistu palīdzību novērtēt optimāli nepieciešamo programmatūru uzņēmējdarbības uzdevumu veikšanai.

Datorprogrammu audita laikā saskaņā ar speciāli izstrādātu metodoloģiju atbilstoši BSA audita noteikumiem MĒS veicam cheap oakleys outlet sekojošas darbības:

 • Visu datorsistēmu apsekošana;
 • Visas izmantotās programmatūras konstatācija;
 • Citu autortiesību objektu konstatācija;
 • Esošo datorprogrammu iegādes dokumentu apsekošana;
 • Licenču apsekošana;
 • Programmu iegādes dokumentu un licenču atbilstības novērtēšana ražotāju noteikumiem un likumdošanas prasībām;
 • Licenču salīdzināšana ar reāli izmantojamo programmatūru;
 • Audita atzinuma sastādīšana un izsniegšana;
 • Konkrētu ieteikumu sastādīšana konkrētajam uzņēmumam programmu legalitātes nodrošināšanai, programmu uzskaites un aprites procesu optimizācijai;
 • Konsultāciju sniegšana programmu legalitātes nodrošināšanai;
 • Nepieciešamās programmatūras iegādes piedāvājums par īpašām cenām.
Datorprogrammu audits

Datorprogrammu audits

Iespējamie riski neveicot datorprogrammu auditu

Latvijas medijos ik pa laikam izskan ziņas par autortiesību organizācijas BSA aktivitātēm, kas kopā ar ekonomikas policiju ierodas uzņēmumos. Netiek šķiroti ne komercstruktūras, ne valsts uzņēmumi. Atklājot vismazāko pārkāpumu – piemēram arhivātoru WinRAR, kam ir beidzies izmēģinājuma laiks, BSA var izņemt visus uzņēmuma datorus izpētei un ekspertīzes veikšanai, kā arī uz laiku zaudēt darbam nepieciešamos datus. Rezultātā tiek zaudēti uzņēmuma resursi – datori uz vairākiem mēnešiem un ir jāmaksā soda naudas kā arī jāiegādājas licences.

 • Likums nosaka sodu, pat brīvības atņemšanu – par nelegālu autortiesību objektu izmantošanu var saņemt sodu ar brīvības atņemšanu līdz pieciem gadiem (LR Krimināllikums, 149. p.) vai arestu;
 • Pārkāpumu gadījumā rodas lieli materiālie zaudējumi –  par nelegālu programmu izmantošanu var tikt noteikts kriminālsods līdz 200 minimālajām algām vai administratīvais naudas sods, kā arī BSA var celt tiesā civilprasību par summu, kas ir vienāda ar konstatēto nelegālo datorprogrammu trīskāršu tirgus vērtību;
 • Uzņēmuma imidžs un Cheap NFL Jerseys tiesības tiek apdraudētas – uzņēmumi, kuros konstatēta nelegālu datorprogrammu izmantošana zaudē iespēju piedalīties valsts un pašvaldību iepirkumu konkursos;
 • Var tikt zaudēti darbam nepieciešamie dati-  nelegālu datorprogrammu lietošana padara datorus neaizsargātus pret datorvīrusiem;
 • Var tikt zaudēta tehnika- gadījumā, ja uzņēmuma datoros tiek konstatētas nelegālas datorprogrammas, datori tiek konfiscēti – tiek zaudēti dati un datubāzes;
 • Var tikt  zaudēts laiks –  datoru izņemšana ekspertīzes veikšanai var izraisīt ilgu pārtraukumu uzņēmuma darbībā. Turklāt seku novēršana prasīs ievērojamu daļu uņēmuma vadības personīgā laika.

Kā pieteikt datorprogrammu auditu

Pirms datorprogrammu auditu veikšanas UNDP IT Centrs ar Jums saskaņo apsekošanas laikus un veicamās procedūras, lai datoru apsekošana Jums nesagādātu nekādas neērtības un netraucētu darbu. Datoru apsekošanā vēlams pieaicināt uzņēmuma datorspeciālitu vai datortīkla administratoru.

Pieteikties datorprogrammu auditam