Praksē, cheap oakleys outlet Informācijas sistēmu izstrādē, IT drošības auditā ir sastopama šāda  situācija-

Klients izsludina mājaslapas izstādes custom jerseys konkursu, uzvar kāda izstrādes kompānija un no šī brīža klients ir atkarīgs no IT izstrādes kompānijas godaprāta, kā arī kompetences.

IT drošības audits

IT drošības audits

IT drošības audita prakses piemērs

Laba prakse būtu tāda, ka klients izstrādes laikā pieaicina IT drošības ekspertu, kurš veic visas informācijas sistēmas drošības pārbaudes procedūras un ziņo klientam, kurš savukārt komucē ar izstrādātāju un novērš šīs problēmas.

IT drošības audita atklājumi

Jaunākajā IT drošības auditā, klienta interneta aplikācijā, tika atklātas XSS ievainojamības, kopā sešās vietās un tika hockey jerseys atrasti faili uz klienta produkcijas servera, kuros varēja nolasīt informatīvās sistēmas informāciju, kā ceļus uz sistēmas dzinēju. Kopumā viens testa cikls aizņem 4 stundas un tajā oakleys outlet laikā programmatūra veic virs 200 000 pieprasījumiem uz klienta informatīvo sistēmu.

Interneta aplikāciju testēšanas posmi

Interneta ray bans sale / Web aplikācijas testēšana ietver, bet nav ierobežota ar šīm, sekojošām aktivitātēm.

  • Ievades pārbaude – Testi ietver operacionālās sistēmas komandu injekciju, skriptu injekciju, SQL injekciju, LDAP injekciju un XSS ievadi.
  • Izvadīto datu apstrāde – Testi ietver speciālu zīmju parsēšanu un aplikācijas kļūdu izvades informāciju
  • Pieejas kontroles pārbaude – IT drošības auditā tiek pārbaudīta piekļuve administrācijas interfeisam, tiek pārbaudītas iespēja izmainīt formas datus, mēģinājumi iegūt pieeju caur URL pieprasījumiem, mēģinājumi piekļūt caur lietotāju sīkfailiem (cookies).

[note class=”email”]Pieteikties IT Drošības Sistēmu auditam[/note]