Mājas lapas drošības audits

Mājas lapas drošības audits atklāj caurumus un ievainojamības izmantojot jaunāko testēšanas programmatūru uz Windows operacionālās sistēmas un BackTrack Linux operacionālās sistēmas bāzes, kā arī vadoties pēc OSSTMM metodoloģijas un drošības speciālistu pieredzes gaitā izstrādātās drošības testu veikšanas metodoloģijas. Mājas lapas drošības auditēšanas procesā tiek noteiktas informatīvās sistēmas vājās vietas un tehniskās nepilnības, atbilstoši ISO 17799:2005 standartam.

Pieteikties Mājas lapas drošības auditam

Mājas lapas vizuālās atbilstības audits un testēšana

Mājas lapas vizuālais audits un testēšana ļauj atklāt kļūdainās atšķirības no plānotā oriģinālā dizaina. Novēršot vizuālā audita laikā atklātās kļūdas, tiek iegūta vizuāli kvalitatīvāka mājas lapa un lietotājam būs patīkamāk tajā iegriezties atkal.

Pieteikties Mājas lapas vizuālās atbilstības testēšanai

Mājas lapas funkcionalitātes audits un testēšana

Mājas lapas funkcionalitātes audits ļauj atklāt izstrādātās lapas kļūdainās atšķirības no specifikācijas un citas kļūdas mājas lapas funkcionalitātē. Novēršot funkcionalitātes audita laikā atklātās kļūdas, tiek iegūta tehniski pareizi strādājoša mājas lapa.

Pieteikties Mājas lapas funkcionalitātes testēšanai

Mājas lapas lietošanas ērtuma audits

Mājas lapas lietojamības audits ļauj atklāt izstrādātās lapas nepilnības no lietojamības (usability) viedokļa un saņemt priekšlikumus lapas lietojamības uzlabošanai, lai iegūtu lietotājiem ērtāku un patīkamāku mājas lapu.

Pieteikties Mājas lapas lietošanas ērtuma testēšanai

Mājas lapas ātrdarbības testēšana

Mājas lapas ātrdarbības testēšana ļauj atklāt izstrādātās lapas un servera konfigurācijas nepilnības, kas izraisa mājas lapas lēnāku darbību un nevajadzīgā apjomā patērē servera resursus. Novēršot auditā atklātās nepilnības, tiek palielināts mājas lapas darbības ātrums lietotājiem un samazinās servera noslodze.

Pieteikties Mājas lapas ātrdarbības testēšanai

Mājas lapas SEO audits un ieteikumi

Mājas lapas SEO audits ļauj identificēt izstrādātās mājas lapas trūkumus no interneta mārketinga speciālista jeb SEO viedokļa un saņemt priekšlikumus par to, kas jāpaveic, lai mājas lapa labāk indeksētos meklētājserveros. Novēršot auditā atklātās nepilnības, tiek panāktas augstākas mājas lapas pozīcijas meklētājserveru rezultātos un vairāk klienti Jūs atradīs izmantojot google vai citus meklētājus.

Pieteikties Mājas lapas SEO auditam